Finansiering

Bois & Partners bistår uppdragsgivare, inom både privat och offentlig sektor, att upphandla finansiering och att anskaffa kapital. Sådana upphandlingar av finansiering kan avse lån, leasing och projektfinansiering, inklusive lösningar enligt modeller för offentlig-privat-samverkan (OPS/PPP, PFI och BOT).

Bois & Partners fokuserar på transaktioner inom infrastruktur, såsom energi och transport, fastigheter och andra kapitalintensiva branscher, i Norden och i utvalda europeiska länder. 

Genom sin gedigna branschkunskap erbjuder Bois & Partners sina uppdragsgivare kreativ och skräddarsydd strategisk rådgivning och finansiella lösningar. Mångårig lokal och internationell erfarenhet av transaktioner och entreprenörskap säkerställer att uppdragsgivare via Bois & Partners erhåller innovativa skräddarsydda finansieringslösningar till marknadens bästa villkor.

Som grundare av och delägare i Nordkap AB (www.nordkap.se) har Bois & Partners sett till att Nordkap AB har en aktiv roll när det gäller finansfrågor inom den offentliga sektorn i Sverige. Nordkap kommer från hösten 2010 att erbjuda upphandling av finansiering via egen webbaserad plattform. Vidare har Nordkap under våren 2010, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Föreningen för Sveriges Kommunalekonomer, Kommuninvest och Affärsvärlden som medarrangörer, framgångsrikt arrangerat Finansdagarna (www.finansdagarna.se) för fjärde året i rad.