Företagsöverlåtelser

Bois & Partners specialiserar sig på att hjälpa företag inom såväl privat som offentlig sektor att uppnå dess fulla potential i samband med förvärv, försäljningar, omstruktureringar och fusioner i Norden och i vissa utvalda europeiska länder. Bois & Partners erbjuder rådgivning inom corporate finance med fokus på medelstora transaktioner, vanligtvis i kombination med annan form av strategisk rådgivning.

Genom sin gedigna branschkunskap erbjuder Bois & Partners sina uppdragsgivare kreativ och skräddarsydd strategisk rådgivning och finansiella lösningar. Mångårig lokal och internationell erfarenhet av transaktioner och entreprenörskap har givit Bois & Partners ett brett nätverk av köpare, investerare och samarbetspartners.

Bois & Partners har ett strategiskt samarbete internationellt med bland annat Valley Road Capital (www.valleyroadcapital.com), en i Genève baserad oberoende rådgivare verksam inom private equity och M&As.