Länkar

Valley Road Capital; Bois & Partners har ett strategiskt samarbete med Valley Road Capital som är en Gèneve baserad rådgivare verksam inom private equity och M&A
Nordkap; Delägt bolag som tillhandahåller en oberoende marknadsplats och informationscenter på nätet för upphandling av finansiering m.m.
Finansdagarna 2010, 18-19 maj 2010; Årliga finansdagar för den offentliga sektorn i Sverige