Nyheter


Bois & Partners till PwC
Christer Bois, Oskar Backman och Fredrik Juul från Bois Partners kommer från den 15 oktober att ingå i PwC Advisory team med fokus på finansiell rådgivning i samband med finansiella transaktioner. – Rekryteringen av Bois & Partners ger oss den spetskompetens vi saknat när det gäller att genomföra finansieringslösningar inom bank- och kapitalmarknaden. Detta är särskilt viktigt för våra uppdragsgivare i tider av finansiell oro, säger Lars Tvede-Jensen, partner på PwC.

Kapitalanskaffning Magine

Bois & Partners har bistått Magine med anskaffande av riskkapital. Magine är en molnbaserad tjänst som kommer revolutionera sättet vi ser på TV. Teamet bakom Magine består bland annat av grundarna av såväl Boxer som Voddler. Bland investerarna återfinns investmentbolagen Varenne Invest och Nordstenen samt affärsänglarna Carl Palmstierna och Harald Mix med flera.


Obligationsfinansiering Skandionkliniken (www.skandionkliniken.se)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken) har, med Bois & Parters som finansiell rådgivare och med Pareto Öhman som emissionsinstitut, från Skandia Liv lånat 750 mkr för att finansiera Skandionklinikens  proton-strålningsanläggning i Uppsala. Detta sker genom ett 20-årigt obligationslån med en fast ränta om 3,67 % per år. Anläggningen är i unik i sitt slag i Norden och planeras behandla sin första patient 2015.

Kommunalförundet har som medlemmar Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.


Nordkaps finansverktyg används av fler och fler företag (www.nordkap.se)

Nordkaps webbaserade finansverktyg hjälper låntagare, såväl privata företag som offentlig sektor, att analysera, värdera och administrera sina skuldportföljer.

Vid handel av räntederivat medför Nordkaps finansverktyg att användarna erhåller priser och värderingar i realtid, vilket gör att användarna kan säkra bästa möjliga villkor vid var tid.

Bois & Partners är grundare till och delägare i Nordkap.


Växjö Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Bois & Partners har bistått Växjö Energi och Växjö kommun i upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket Sandvik 3 som beräknas stå färdigt i slutet av 2013. Investeringen omfattar maximalt 1,2 miljarder kronor. Finansieringen är en kombination mellan finansiell leasing och lån för att säkra en lång och säker finansiering till lägsta möjliga kostnad.

Vetlanda Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Vetlanda Energi har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för sitt nya kraftvärmeverk som beräknas kosta 375 miljoner kronor. Finansieringen består av en kombination av lån och finansiell leasing.

Försäljning av mat och delikatessgrossist

Bois & Partners bistår en av Stockholms ledande matgrossister i försäljning av bolaget. Bolagets kunder är i huvudsak butiker och restauranger, och omsätter drygt 200 miljoner kronor per år med god lönsamhet och stark tillväxt.


Växjö Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
Växjö Energi AB har anlitat Bois & Partners som finansiell rådgivare för att upphandla finansiering till Växjö Energis nya kraftvärmeverk. Kraftverket väntas tas i provdrift i slutet av 2013 och kommer ha den beräknade effekten 100 MV varav cirka 38 MW el och 62 MW värme.

Första derivatupphandlingen via Nordkap AB genomförd
Nordkap AB (www.nordakap.se) har bistått en kommun vid upphandling av räntederivat. Detta är den första upphandlingen av räntederivat där en kommun kunnat använda sig av ett webbaserat verktyg. Nordkap AB tillhandahåller, som oberoende part, en marknads- och informationsplats för kredittagare och kreditgivare. 

Bois & Partners är grundare av och delägare i Nordkap AB.

Tranås Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare påbörjat upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket. Upphandlingen, som omfattar såväl byggkreditiv och långfristig finansiering, beräknas slutföras under början av 2012. Kraftvärmeverket beräknas vara i drift under andra halvåret 2013.

Bois & Partners välkomnar Per Tamm som ny partner
Bois & Partners välkomnar nya partnern Per Tamm. Per har en gedigen erfarenhet från corporate och structured finance och kommer närmast från Banque Invik Corporate Finance AB. För att läsa mer om Per, klicka här(länk). För att kontakta Per, eller någon annan på Bois & Partners, klicka här(länk).

Östhammar Kommun upphandlar finansiell leasing
Östhammar kommun har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiell billeasing för kommunen. Upphandlingen omfattar 100 motorfordon och sträcker sig över tre år.

Vetlanda Energi upphandlar finansiering för kraftvärmeverk
Vetlanda Energi har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat byggkreditiv, samt påbörjat upphandling av långfristig finansiering, för Vetlanda Energis nya kraftvärmeverk.

Kraftvärmeverket beräknas tas i provdrift redan i slutet av 2012 och kommer ha en effekt på 27 MW.

Upphandling av finansiering för AB Transitio
AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för totalt 39 tåg av typerna Itino, Contessa, Coradia Nordic och Regina från leverantörerna Alstom och Bombardier till ett värde av cirka 3 miljarder kronor.

Tågen kommer trafikera hela landet, från Öresundstrafiken i söder till Botniabana i norr.

Kapitalanskaffning till IT-bolag
Bois & Partners har bistått ett snabbväxande IT-bolag i Stockholm med anskaffning av riskkapital. Kapitalet skall användas till företagets vidare expansion i Sverige.

Private Placement av obligation för Finansbolag
Bois & Partners har bistått ett finansbolag i Göteborg med upprättandet och placerande av en obligation på privat marknaden.

Första låneupphandlingen genom Nordkap AB genomförd
Nordkap AB (www.nordakap.se) har bistått en kommun i södra Sverige vid upphandling av lån motsvarande 120 MSEK. Detta är den första upphandlingen av finansiering helt genomförd på Internet av en svensk kommun.

Nordkap AB tillhandahåller, som oberoende part, en marknads- och informationsplats för kredittagare och kreditgivare.

Bois & Partners är grundare av och delägare i Nordkap AB.

B&P upphandlar finansiering åt Stiftelsen Clara
Stiftelsen Clara har med Bois & Partners som rådgivare upphandlat refinansieringen samt räntesäkringen för Södertörn Högskolas byggnader.

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. På högskolan studerar över 12,000 studenter.

Bois & Partners rådgav även Stiftelsen Clara vid den ursprungliga finansieringen år 2000.

B&P är finansiell rådgivare till Baggium
FSN Capital III har förvärvat Baggium, en ledande svensk leverantör av tjänster inom utbildning och vård.

Baggium, som har 820 anställda och omsatte 640 Mkr under 2009, har rådgivits av Bois & Partners och DLA Nordic.

Med Hillgate Advisory är B&P finansiell rådgivare till Ministry of Water and Irrigation i Jordanien
Med Hillgate Advisory är B&P finansiell rådgivare till Ministry of Water and Irrigation i Jordanien i samband med DISI Water Convey BOT Project. Projektet inkluderar 325 km pipeline och 64 brunnar med målsättningen att på årlig basis producera 100 miljoner kubikmeter dricksvatten. Turkiska byggbolaget Gama Group tillsammans med 14 underleverantörer skall utföra arbetet. Totala projektkostnader uppskattas till $1.1 miljarder.

Finansiering klar för Skandionkliniken
Sju landsting har med Bois & Partners som rådgivare upphandlat finansieringen av den så kallade Skandionkliniken som är en ny cancerklinik som ska byggas i Uppsala.

Kliniken blir den första i Norden att behandla tumörer med protonstrålning. Cirka 2 000 patienter väntas kunna strålbehandlas årligen från och med hösten 2011.

Handelsbanken och Handelsbanken Finans finansierar investeringarna i strål- och diagnostikutrustning.

Upphandling för Gällivare Värmeverk
Som finansiell rådgivare till Gällivare Värmeverk upphandlar Bois & Partners finansiering till nytt kraftvärmeverk.

Rådgivare till Härnösands kommun
Bois & Partners var Härnösands kommuns rådgivare vid försäljningen av 43 fastigheter till ett värde av ca 880 Mkr till Kungsleden.

Upphandling av finansiering för Renova AB
Som finansiell rådgivare till Renova AB upphandlar Bois & Partners finansiering till bl a ny förbränningslinje med panna m m.

Upphandling av finansiering för KAS
Som finansiell rådgivare till Kommunalförbundet Avancerad Strålning ("KAS"), där medlemmarna utgörs av sju stycken landsting, upphandlar Bois & Partners finansiering till den s k Skandionkliniken i Uppsala.

Upphandling av tågfinansiering för Region Skåne
Bois & Partners har som rådgivare upphandlat finansiering till ett värde av 700 miljoner kronor för Region Skånes Öresundståg.

Första samordnade upphandlingen
I samarbete med Kommentus AB och Nordkap AB har nu Sveriges första samordnade upphandling av finansiering genomförts. Först ut blev finansiell leasing för 17 kommuner och tre landsting som uppdragsgivare. Senare under året planeras nationell upphandling av Fastighetsfinansiering/Renting och Vagnparksfinansiering/leasing av personbilar.

Förvärvsfinansiering för EIAB
Bois & Partners bistår EIAB Intressenter som finansiell rådgivare och projektledare när det gäller utköpet av EIAB från den alternativa marknadsplatsen Firts North.

Finansiering för Mölndal Energi
Bois & Partners har som finansiell rådgivare till Mölndal Energi AB upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk.

Finansdagarna 2010
Bois & Partners har som huvudägareoch samarbetspartner till Nordkap AB, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Föreningens Sveriges Kommunalekonomer samt Kommuninvest, arrangerat Finansdagarna, www.finansdagarna.se, under tre år. Vi planerar nu för fullt för Finansdagarna 2010, den 18-19 maj 2010. Vi ses väl?

Finansiering för Uddevalla Energi
Med Bois & Partners som finansiell rådgivare har Uddevalla Energi den 24 juni 2006 tecknat en kreditfacilitet om 820 Mkr med Handelsbanken och Handelsbanken Finans.

Artikel Bohusläningen

Läs mer
Nyheter  /  2012-10-15
Bois & Partners till PwC
Christer Bois, Oskar Backman och Fredrik Juul från Bois Partners kommer från den 15 oktober att ingå i PwC Advisory team med fokus på finansiell rådgivning i samband med finansiella transaktioner. – Rekryteringen av Bois & Partners ger oss den spetskompetens vi saknat när det gäller att genomföra finansieringslösningar inom bank- och kapitalmarknaden. Detta är särskilt viktigt för våra uppdragsgivare i tider av finansiell oro, säger Lars Tvede-Jensen, partner på PwC.
Nyheter  /  2012-09-28
Vetlanda Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Vetlanda Energi har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för sitt nya kraftvärmeverk som beräknas kosta 375 miljoner kronor. Finansieringen består av en kombination av lån och finansiell leasing.
Nyheter  /  2012-09-28
Växjö Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Bois & Partners har bistått Växjö Energi och Växjö kommun i upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket Sandvik 3 som beräknas stå färdigt i slutet av 2013. Investeringen omfattar maximalt 1,2 miljarder kronor. Finansieringen är en kombination mellan finansiell leasing och lån för att säkra en lång och säker finansiering till lägsta möjliga kostnad.
Nyheter  /  2012-09-28
Nordkaps finansverktyg används av fler och fler företag (www.nordkap.se)

Nordkaps webbaserade finansverktyg hjälper låntagare, såväl privata företag som offentlig sektor, att analysera, värdera och administrera sina skuldportföljer.

Vid handel av räntederivat medför Nordkaps finansverktyg att användarna erhåller priser och värderingar i realtid, vilket gör att användarna kan säkra bästa möjliga villkor vid var tid.

Bois & Partners är grundare till och delägare i Nordkap.

Nyheter  /  2012-09-28
Obligationsfinansiering Skandionkliniken (www.skandionkliniken.se)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken) har, med Bois & Parters som finansiell rådgivare och med Pareto Öhman som emissionsinstitut, från Skandia Liv lånat 750 mkr för att finansiera Skandionklinikens  proton-strålningsanläggning i Uppsala. Detta sker genom ett 20-årigt obligationslån med en fast ränta om 3,67 % per år. Anläggningen är i unik i sitt slag i Norden och planeras behandla sin första patient 2015.

Kommunalförundet har som medlemmar Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

Nyheter  /  2012-09-28
Kapitalanskaffning Magine

Bois & Partners har bistått Magine med anskaffande av riskkapital. Magine är en molnbaserad tjänst som kommer revolutionera sättet vi ser på TV. Teamet bakom Magine består bland annat av grundarna av såväl Boxer som Voddler. Bland investerarna återfinns investmentbolagen Varenne Invest och Nordstenen samt affärsänglarna Carl Palmstierna och Harald Mix med flera.

Nyheter  /  2011-12-06
Försäljning av mat och delikatessgrossist

Bois & Partners bistår en av Stockholms ledande matgrossister i försäljning av bolaget. Bolagets kunder är i huvudsak butiker och restauranger, och omsätter drygt 200 miljoner kronor per år med god lönsamhet och stark tillväxt.

Nyheter  /  2011-10-12
Första derivatupphandlingen via Nordkap AB genomförd
Nordkap AB (www.nordakap.se) har bistått en kommun vid upphandling av räntederivat. Detta är den första upphandlingen av räntederivat där en kommun kunnat använda sig av ett webbaserat verktyg. Nordkap AB tillhandahåller, som oberoende part, en marknads- och informationsplats för kredittagare och kreditgivare. 

Bois & Partners är grundare av och delägare i Nordkap AB.
Nyheter  /  2011-10-14
Växjö Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
Växjö Energi AB har anlitat Bois & Partners som finansiell rådgivare för att upphandla finansiering till Växjö Energis nya kraftvärmeverk. Kraftverket väntas tas i provdrift i slutet av 2013 och kommer ha den beräknade effekten 100 MV varav cirka 38 MW el och 62 MW värme.
Nyheter  /  2011-10-11
Tranås Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare påbörjat upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket. Upphandlingen, som omfattar såväl byggkreditiv och långfristig finansiering, beräknas slutföras under början av 2012. Kraftvärmeverket beräknas vara i drift under andra halvåret 2013.
Läs mer

Läs mer
Nyheter  /  2012-10-15
Bois & Partners till PwC
Christer Bois, Oskar Backman och Fredrik Juul från Bois Partners kommer från den 15 oktober att ingå i PwC Advisory team med fokus på finansiell rådgivning i samband med finansiella transaktioner. – Rekryteringen av Bois & Partners ger oss den spetskompetens vi saknat när det gäller att genomföra finansieringslösningar inom bank- och kapitalmarknaden. Detta är särskilt viktigt för våra uppdragsgivare i tider av finansiell oro, säger Lars Tvede-Jensen, partner på PwC.
Nyheter  /  2012-09-28
Vetlanda Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Vetlanda Energi har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för sitt nya kraftvärmeverk som beräknas kosta 375 miljoner kronor. Finansieringen består av en kombination av lån och finansiell leasing.
Nyheter  /  2012-09-28
Växjö Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Bois & Partners har bistått Växjö Energi och Växjö kommun i upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket Sandvik 3 som beräknas stå färdigt i slutet av 2013. Investeringen omfattar maximalt 1,2 miljarder kronor. Finansieringen är en kombination mellan finansiell leasing och lån för att säkra en lång och säker finansiering till lägsta möjliga kostnad.
Nyheter  /  2012-09-28
Nordkaps finansverktyg används av fler och fler företag (www.nordkap.se)

Nordkaps webbaserade finansverktyg hjälper låntagare, såväl privata företag som offentlig sektor, att analysera, värdera och administrera sina skuldportföljer.

Vid handel av räntederivat medför Nordkaps finansverktyg att användarna erhåller priser och värderingar i realtid, vilket gör att användarna kan säkra bästa möjliga villkor vid var tid.

Bois & Partners är grundare till och delägare i Nordkap.

Nyheter  /  2012-09-28
Obligationsfinansiering Skandionkliniken (www.skandionkliniken.se)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken) har, med Bois & Parters som finansiell rådgivare och med Pareto Öhman som emissionsinstitut, från Skandia Liv lånat 750 mkr för att finansiera Skandionklinikens  proton-strålningsanläggning i Uppsala. Detta sker genom ett 20-årigt obligationslån med en fast ränta om 3,67 % per år. Anläggningen är i unik i sitt slag i Norden och planeras behandla sin första patient 2015.

Kommunalförundet har som medlemmar Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

Nyheter  /  2012-09-28
Kapitalanskaffning Magine

Bois & Partners har bistått Magine med anskaffande av riskkapital. Magine är en molnbaserad tjänst som kommer revolutionera sättet vi ser på TV. Teamet bakom Magine består bland annat av grundarna av såväl Boxer som Voddler. Bland investerarna återfinns investmentbolagen Varenne Invest och Nordstenen samt affärsänglarna Carl Palmstierna och Harald Mix med flera.

Nyheter  /  2011-12-06
Försäljning av mat och delikatessgrossist

Bois & Partners bistår en av Stockholms ledande matgrossister i försäljning av bolaget. Bolagets kunder är i huvudsak butiker och restauranger, och omsätter drygt 200 miljoner kronor per år med god lönsamhet och stark tillväxt.

Nyheter  /  2011-10-12
Första derivatupphandlingen via Nordkap AB genomförd
Nordkap AB (www.nordakap.se) har bistått en kommun vid upphandling av räntederivat. Detta är den första upphandlingen av räntederivat där en kommun kunnat använda sig av ett webbaserat verktyg. Nordkap AB tillhandahåller, som oberoende part, en marknads- och informationsplats för kredittagare och kreditgivare. 

Bois & Partners är grundare av och delägare i Nordkap AB.
Nyheter  /  2011-10-14
Växjö Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
Växjö Energi AB har anlitat Bois & Partners som finansiell rådgivare för att upphandla finansiering till Växjö Energis nya kraftvärmeverk. Kraftverket väntas tas i provdrift i slutet av 2013 och kommer ha den beräknade effekten 100 MV varav cirka 38 MW el och 62 MW värme.
Nyheter  /  2011-10-11
Tranås Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare påbörjat upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket. Upphandlingen, som omfattar såväl byggkreditiv och långfristig finansiering, beräknas slutföras under början av 2012. Kraftvärmeverket beräknas vara i drift under andra halvåret 2013.
Läs mer