Nyheter


Upphandling av finansiering för AB Transitio

AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för totalt 39 tåg av typerna Itino, Contessa, Coradia Nordic och Regina från leverantörerna Alstom och Bombardier till ett värde av cirka 3 miljarder kronor.

Tågen kommer trafikera hela landet, från Öresundstrafiken i söder till Botniabana i norr.


Läs mer
Nyheter  /  2012-10-15
Bois & Partners till PwC
Christer Bois, Oskar Backman och Fredrik Juul från Bois Partners kommer från den 15 oktober att ingå i PwC Advisory team med fokus på finansiell rådgivning i samband med finansiella transaktioner. – Rekryteringen av Bois & Partners ger oss den spetskompetens vi saknat när det gäller att genomföra finansieringslösningar inom bank- och kapitalmarknaden. Detta är särskilt viktigt för våra uppdragsgivare i tider av finansiell oro, säger Lars Tvede-Jensen, partner på PwC.
Nyheter  /  2012-09-28
Vetlanda Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Vetlanda Energi har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för sitt nya kraftvärmeverk som beräknas kosta 375 miljoner kronor. Finansieringen består av en kombination av lån och finansiell leasing.
Nyheter  /  2012-09-28
Växjö Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Bois & Partners har bistått Växjö Energi och Växjö kommun i upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket Sandvik 3 som beräknas stå färdigt i slutet av 2013. Investeringen omfattar maximalt 1,2 miljarder kronor. Finansieringen är en kombination mellan finansiell leasing och lån för att säkra en lång och säker finansiering till lägsta möjliga kostnad.
Nyheter  /  2012-09-28
Nordkaps finansverktyg används av fler och fler företag (www.nordkap.se)

Nordkaps webbaserade finansverktyg hjälper låntagare, såväl privata företag som offentlig sektor, att analysera, värdera och administrera sina skuldportföljer.

Vid handel av räntederivat medför Nordkaps finansverktyg att användarna erhåller priser och värderingar i realtid, vilket gör att användarna kan säkra bästa möjliga villkor vid var tid.

Bois & Partners är grundare till och delägare i Nordkap.

Nyheter  /  2012-09-28
Obligationsfinansiering Skandionkliniken (www.skandionkliniken.se)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken) har, med Bois & Parters som finansiell rådgivare och med Pareto Öhman som emissionsinstitut, från Skandia Liv lånat 750 mkr för att finansiera Skandionklinikens  proton-strålningsanläggning i Uppsala. Detta sker genom ett 20-årigt obligationslån med en fast ränta om 3,67 % per år. Anläggningen är i unik i sitt slag i Norden och planeras behandla sin första patient 2015.

Kommunalförundet har som medlemmar Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

Nyheter  /  2012-09-28
Kapitalanskaffning Magine

Bois & Partners har bistått Magine med anskaffande av riskkapital. Magine är en molnbaserad tjänst som kommer revolutionera sättet vi ser på TV. Teamet bakom Magine består bland annat av grundarna av såväl Boxer som Voddler. Bland investerarna återfinns investmentbolagen Varenne Invest och Nordstenen samt affärsänglarna Carl Palmstierna och Harald Mix med flera.

Nyheter  /  2011-12-06
Försäljning av mat och delikatessgrossist

Bois & Partners bistår en av Stockholms ledande matgrossister i försäljning av bolaget. Bolagets kunder är i huvudsak butiker och restauranger, och omsätter drygt 200 miljoner kronor per år med god lönsamhet och stark tillväxt.

Nyheter  /  2011-10-12
Första derivatupphandlingen via Nordkap AB genomförd
Nordkap AB (www.nordakap.se) har bistått en kommun vid upphandling av räntederivat. Detta är den första upphandlingen av räntederivat där en kommun kunnat använda sig av ett webbaserat verktyg. Nordkap AB tillhandahåller, som oberoende part, en marknads- och informationsplats för kredittagare och kreditgivare. 

Bois & Partners är grundare av och delägare i Nordkap AB.
Nyheter  /  2011-10-14
Växjö Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
Växjö Energi AB har anlitat Bois & Partners som finansiell rådgivare för att upphandla finansiering till Växjö Energis nya kraftvärmeverk. Kraftverket väntas tas i provdrift i slutet av 2013 och kommer ha den beräknade effekten 100 MV varav cirka 38 MW el och 62 MW värme.
Nyheter  /  2011-10-11
Tranås Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare påbörjat upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket. Upphandlingen, som omfattar såväl byggkreditiv och långfristig finansiering, beräknas slutföras under början av 2012. Kraftvärmeverket beräknas vara i drift under andra halvåret 2013.
Läs mer

Läs mer
Nyheter  /  2012-10-15
Bois & Partners till PwC
Christer Bois, Oskar Backman och Fredrik Juul från Bois Partners kommer från den 15 oktober att ingå i PwC Advisory team med fokus på finansiell rådgivning i samband med finansiella transaktioner. – Rekryteringen av Bois & Partners ger oss den spetskompetens vi saknat när det gäller att genomföra finansieringslösningar inom bank- och kapitalmarknaden. Detta är särskilt viktigt för våra uppdragsgivare i tider av finansiell oro, säger Lars Tvede-Jensen, partner på PwC.
Nyheter  /  2012-09-28
Vetlanda Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Vetlanda Energi har med Bois & Partners som finansiell rådgivare upphandlat finansiering för sitt nya kraftvärmeverk som beräknas kosta 375 miljoner kronor. Finansieringen består av en kombination av lån och finansiell leasing.
Nyheter  /  2012-09-28
Växjö Energi har upphandlat finansiering för nytt kraftvärmeverk
Bois & Partners har bistått Växjö Energi och Växjö kommun i upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket Sandvik 3 som beräknas stå färdigt i slutet av 2013. Investeringen omfattar maximalt 1,2 miljarder kronor. Finansieringen är en kombination mellan finansiell leasing och lån för att säkra en lång och säker finansiering till lägsta möjliga kostnad.
Nyheter  /  2012-09-28
Nordkaps finansverktyg används av fler och fler företag (www.nordkap.se)

Nordkaps webbaserade finansverktyg hjälper låntagare, såväl privata företag som offentlig sektor, att analysera, värdera och administrera sina skuldportföljer.

Vid handel av räntederivat medför Nordkaps finansverktyg att användarna erhåller priser och värderingar i realtid, vilket gör att användarna kan säkra bästa möjliga villkor vid var tid.

Bois & Partners är grundare till och delägare i Nordkap.

Nyheter  /  2012-09-28
Obligationsfinansiering Skandionkliniken (www.skandionkliniken.se)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken) har, med Bois & Parters som finansiell rådgivare och med Pareto Öhman som emissionsinstitut, från Skandia Liv lånat 750 mkr för att finansiera Skandionklinikens  proton-strålningsanläggning i Uppsala. Detta sker genom ett 20-årigt obligationslån med en fast ränta om 3,67 % per år. Anläggningen är i unik i sitt slag i Norden och planeras behandla sin första patient 2015.

Kommunalförundet har som medlemmar Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting.

Nyheter  /  2012-09-28
Kapitalanskaffning Magine

Bois & Partners har bistått Magine med anskaffande av riskkapital. Magine är en molnbaserad tjänst som kommer revolutionera sättet vi ser på TV. Teamet bakom Magine består bland annat av grundarna av såväl Boxer som Voddler. Bland investerarna återfinns investmentbolagen Varenne Invest och Nordstenen samt affärsänglarna Carl Palmstierna och Harald Mix med flera.

Nyheter  /  2011-12-06
Försäljning av mat och delikatessgrossist

Bois & Partners bistår en av Stockholms ledande matgrossister i försäljning av bolaget. Bolagets kunder är i huvudsak butiker och restauranger, och omsätter drygt 200 miljoner kronor per år med god lönsamhet och stark tillväxt.

Nyheter  /  2011-10-12
Första derivatupphandlingen via Nordkap AB genomförd
Nordkap AB (www.nordakap.se) har bistått en kommun vid upphandling av räntederivat. Detta är den första upphandlingen av räntederivat där en kommun kunnat använda sig av ett webbaserat verktyg. Nordkap AB tillhandahåller, som oberoende part, en marknads- och informationsplats för kredittagare och kreditgivare. 

Bois & Partners är grundare av och delägare i Nordkap AB.
Nyheter  /  2011-10-14
Växjö Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
Växjö Energi AB har anlitat Bois & Partners som finansiell rådgivare för att upphandla finansiering till Växjö Energis nya kraftvärmeverk. Kraftverket väntas tas i provdrift i slutet av 2013 och kommer ha den beräknade effekten 100 MV varav cirka 38 MW el och 62 MW värme.
Nyheter  /  2011-10-11
Tranås Energi upphandlar finansiering för nytt kraftvärmeverk
AB Transitio har med Bois & Partners som finansiell rådgivare påbörjat upphandlingen av finansiering för det nya kraftvärmeverket. Upphandlingen, som omfattar såväl byggkreditiv och långfristig finansiering, beräknas slutföras under början av 2012. Kraftvärmeverket beräknas vara i drift under andra halvåret 2013.
Läs mer