Om Bois & Partners

 • Bois & Partners grundades 1994 och är en oberoende, partnerägd rådgivare och medinvesterare/operativ partner inom fastigheter, infrastruktur och relaterade branscher;
 • Som finansiell rådgivare är Bois & Partners inriktad på finansiering och företagsöverlåtelser inom såväl privat som offentlig sektor;
 • Bois & Partners och dess medarbetare har som finansiella rådgivare medverkat i transaktioner inom privat och offentlig sektor till ett totalt värde av över 80 miljarder kronor;
 • Bois & Partners och dess team har en mångårig nationell och internationell erfarenhet av investment banking och private equity inom infrastruktur, fastigheter och relaterade branscher;
 • Inom företagsöverlåtelser har Bois & Partners ett strategiskt samarbete internationellt med bland annat Valley Road Capital (www.valleyroadcapital.com) som är en Gèneve- baserad rådgivare verksam inom private equity och M&A;
 • Bland uppdragsgivarna inom offentlig sektor, där transaktioner för över 25 miljarder genomförts, återfinns bl. a.;

  • Storstockholms Lokaltrafik; Roslagsbanan, tunnelbanevagnar, tvärbanan, bussar
  • Region Skåne; Öresundståg, Pågatåg
  • Transitio; Tåg för Bottniabanan, Öresundståg, m. fl.
  • Kommunala fastighetsbolag; upphandling av finansiering, refinansiering, värde- och förvaltningspolicy
  • Kommunalförbundet för Avancerad Strålning; strålningsanläggning
  • Stiftelsen Clara (Stockholms Läns Landsting/Högskoleverket); Södertörns Högskola
  • SYSAV; avfallsvärmeverk
  • Sala Heby Energi; kraftvärmeverk
  • Jönköping Energi; avfallsvärmeverk
  • Mölndals Energi; kraftvärmeverk
  • Uddevalla Energi; kraftvärmeverk
  • Gällivare Värmeverk; kraftvärmeverk
  • Dalatrafiken; bussar
 • Bois & Partners och dess medarbetare har vidare bl.a. genomfört;

  • Internationella leasingtransaktioner för över 55 miljarder kronor (Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Ryssland)
  • Företagsförsäljningar/kapitalanskaffning; där särskilt försäljningen 2010 av Baggium (skol- och vårdverksamhet) samt kapitalanskaffning till Mackmyra Whisky kan nämnas
  • Upphandling av finansiering och refinansiering för privata fastighetsbolag
  • Inom fastigheter private equity investeringar och utvecklingsprojekt i Europa, inklusive Skandinavien, Baltikum, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Polen, Tjeckien, Rumänien och Spanien (samt utanför Europa i Sydafrika). Sektorer har inkluderat såväl kommersiella fastigheter, inklusive handel, kontor och industri, som bostäder 
  • Fartygsfinansiering
 • Som delägare till Nordkap AB (www.nordkap.se) arrangerar Bois & Partners årligen Finansdagarna (www.finansdagarna.se) tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), KeF (Sveriges Kommunalekonomiska Förening), Kommuninvest samt Affärsvärlden. Nordkap tillhandahåller vidare en oberoende marknadsplats på internet för säljare och köpare av finansiella produkter och tjänster.