Team

Christer Bois, Partner

Christer startade 1994 Bois & Partners med kollegor från ABB. Under perioden 1999-2004 var Christer, på KPMG Corporate Finance, ansvarig för uppbyggnaden av Financing Group i de nordiska länderna och projektledare för de större transaktioner som genomfördes, varefter han återupptog Bois & Partners' verksamhet. Under 1987-1994 var Christer bolagsjurist på ABB Credit med globalt ansvar för legala och skatterelaterade frågor inom ABB´s affärsområde Leasing and Financing och som sådan direkt involverad i alla internationella leasingtransaktioner. Christer har också tidigare varit skattejurist på PricewaterhouseCoopers (PWC) efter sin notarietjänstgöring på Länsrätten i Stockholm. Christer har en jur.kand. från Stockholms Universitet.

Oskar Backman, Partner

Oskar, partner i Bois & Partners sedan 2006, var tidigare VD för DTZ Real Kapital Corporate Finance i Norge, ett av de ledande bolagen inom syndikering av större fastighetstransaktioner på den norska marknaden. Dessförinnan var Oskar ansvarig för SEB Finans i Norge med fokus på stora och komplexa projektfinansrelaterade transaktioner. Oskar har även arbetat på SEB Finans i Sverige, Structured Finance divisionen, där han arbetade med cross-border leasingaffärer av större infrastrukturprojekt. Oskar har 15 års erfarenhet från corporate och structured finance. Oskar har en jur.kand från Stockholms Universitet.

Rolf Andersen

Rolf har arbetat med Bois & Partners sedan 2006. Rolf var under 1983-2003 på ABB, ansvarig för ABB's projektfinansieringsgrupp i Latinamerika och även verksam inom ABB Credit där han arbetade med svenska och internationella finansieringar av större infrastrukturprojekt. Under 1973-1983 var Rolf regionsansvarig för Utländska Projekt- och Finansieringsgruppen på PK-Banken (numera Nordea) för Latinamerika, Spanien och Portugal. Rolf har mer än 30 års erfarenhet av syndikering av lån, exportfinansiering och förhandling med svenska och utländska myndigheter och lokala partners. Rolf har studerat pa Stockholms Universitet och London School of Economics.

Fredrik Juul

Fredrik har arbetat på Bois & Partners sedan 2009. Fredrik arbetade tidigare inom kontorsrörelsen på Svenska Handelsbanken i Stockholm. Fredrik har en M.Sc. i Economics and Business Strategy från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.