Välkommen till Bois & Partners

Bois & Partners är en oberoende rådgivare och medinvesterare/operativ partner inom fastigheter, infrastruktur och relaterade branscher.

Som rådgivare är Bois & Partners inriktad på finansiering och företagsöverlåtelser. Som medinvesterare och operativ partner deltar Bois & Partners i fastighets- och infrastrukturprojekt med fokus på aktivt ägande och värdeutveckling. Bois & Partners team har en mångårig lokal och internationell erfarenhet inom investment banking och private equity med särskild tonvikt på fastigheter och infrastruktur. Bois & Partners är verksamma i Norden och i vissa europeiska länder. Bois & Partners och dess team har medverkat i projekt och transaktioner i Sverige och i utlandet inom privat och offentlig sektor till ett totalt värde av över 80 miljarder kronor.

Genom sin gedigna branschkunskap kan Bois & Partners bistå sina uppdragsgivare, samarbetspartners och medinvesterare med skräddarsydda lösningar där högsta integritet, entreprenörskap och engagemang är viktiga hörnstenar i arbetet.

Bois & Partners har blivit en del av PwC. Läs mer här.
image shade

Företagsöverlåtelser

Bois & Partners specialiserar sig på att hjälpa företag inom såväl privat som offentlig sektor att uppnå dess fulla potential i samband med förvärv, försäljningar, omstruktureringar och fusioner. Genom sin mångåriga lokala och internationella erfarenhet av transaktioner och entreprenörskap har Bois & Partners upparbetat ett brett finansiellt och industriellt nätverk.
Mer information